Xử lý nước thải Hiclear

0₫

Hệ thống xử lý nước thải trọn gói HICLEAR được thiết kế đáp ứng những tiêu chuẩn pháp lý quốc tế nghiêm ngặt, nước thải đầu ra sau xử lý đạt các tiêu chuẩn Hạng A và B của Việt Nam và có tính cơ động, kinh tế cũng như ít phải bảo trì. Hiệu quả của hệ thống HICLEAR đã được chứng minh và ghi nhận khắp thế giới.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DẠNG MÔ-ĐUN được thiết kế tại Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan dựa trên ý tưởng HICLEAR PLUG and PLAY của chúng tôi. Chúng được bán ra trong tình trạng sẵn sàng lắp đặt.

 

 

 

 

 

params.svg
Cấu hình ngoài giao diện
Đầu trang
Tài khoản
Mặc định Kiểu hộp rộng
Mặc định Kiểu Variant