Máy lọc nước Makxim

Máy lọc nước Makxim

Máy lọc nước Makxim MK-1250-12100

3.850.000₫
Thông số kỹ thuật máy lọc nước Makxim MK-1250-12100 - Kích thước máy: 380×220×540mm - Áp lực nước tương ứng:0,15-0,3mpa...
Máy lọc nước Makxim MK-1250-12100

Máy lọc nước Makxim TWE - 1250

3.850.000₫
Thông số kỹ thuật máy lọc nước Makxim TWE-1250 - Kích thước máy: 380×220×540mm - Áp lực nước tương ứng:0,15-0,3mpa...
Máy lọc nước Makxim TWE - 1250

Máy lọc nước Makxim

3.950.000₫
TWE-1250 Kích thước máy: 380×220×540mm Áp lực nước tương ứng:0,15-0,3mpa Công suất lọc 10Lít/giờ ...
Máy lọc nước Makxim

Máy lọc nước Makxim 5 lõi (không vỏ)

3.200.000₫
Máy lọc nước Makxim 5 lõi (không vỏ) Thông số kỹ thuật Máy lọc nước Makxim 5 lõi (không vỏ) : ...
Máy lọc nước Makxim 5 lõi (không vỏ)

Máy lọc nước Makxim 6 lõi (không vỏ)

3.400.000₫
Máy lọc nước Makxim 6 lõi (không vỏ) Thông số kỹ thuật Máy lọc nước Makxim 6 lõi (không vỏ) : ...
Máy lọc nước Makxim 6 lõi (không vỏ)

Máy lọc nước Makxim 7 lõi (không vỏ)

3.500.000₫
Máy lọc nước Makxim 7 lõi (không vỏ) Thông số kỹ thuật Máy lọc nước Makxim 7 lõi (không vỏ) : ...
Máy lọc nước Makxim 7 lõi (không vỏ)

Máy lọc nước Makxim 5 lõi (vỏ ko nhiễm)

3.650.000₫
Máy lọc nước Makxim 5 lõi (vỏ ko nhiễm) Thông số kỹ thuật Máy lọc nước Makxim 5 lõi (vỏ ko nhiễm) : ...
Máy lọc nước Makxim 5 lõi (vỏ ko nhiễm)

Máy lọc nước Makxim 6 lõi (vỏ ko nhiễm)

3.850.000₫
Máy lọc nước Makxim 6 lõi (vỏ ko nhiễm) Thông số kỹ thuật Máy lọc nước Makxim 6 lõi (vỏ ko nhiễm) : ...
Máy lọc nước Makxim 6 lõi (vỏ ko nhiễm)

Máy lọc nước Makxim 7 lõi (vỏ ko nhiễm)

4.050.000₫
Máy lọc nước Makxim 7 lõi (vỏ ko nhiễm) Thông số kỹ thuật Máy lọc nước Makxim 7 lõi (vỏ ko nhiễm) : ...
Máy lọc nước Makxim 7 lõi (vỏ ko nhiễm)
params.svg
Cấu hình ngoài giao diện
Đầu trang
Tài khoản
Mặc định Kiểu hộp rộng
Mặc định Kiểu Variant